dimecres, 20 d’abril del 2016

CONSELLS D'ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLES

Des de l'Associació "Osona contra el càncer" ens fan arribar aquest díptic amb consells d'alimentació i activitat física saludables.
Aquests són temes que treballem a l'escola des de diferents àmbits, tant des del currículum dels alumnes com amb d'altres actuacions paral.leles:
- Campanya "Fruita a les escoles"
- "Divendres, per esmorzar fruita"
- "Taller de nutrició" a 3r
...


dimarts, 5 d’abril del 2016

Seguiment i acompanyament escolar a casa


El seguiment i l'acompanyament escolar a casa han de servir perquè els vostres fills assoleixin de manera autònoma i responsable els objectius escolars. La família és el primer referent educatiu dels vostres fills i també la principal responsable de la seva formació i el seguiment escolar.
En primer lloc, pares i mares heu de garantir l'assistència diària dels fills al centre escolar en unes bones condicions d'alimentació, descans i salut, procurant que tinguin una actitud positiva, respectuosa i responsable, que els permeti aprofitar de manera òptima l'aprenentatge.
És important assenyalar que fer el seguiment i l'acompanyament del procés escolar dels fills no vol dir assumir tasques que no us són pròpies, com fer-los els deures. Un bon acompanyament implica assegurar-se que fan els deures o reforçar els continguts escolars amb les activitats familiars diàries (portar-los a comprar, llegir amb ells abans d'anar a dormir...).
D'altra banda, la família ha de potenciar en els fills l'autoconeixement, l'autoestima, la capacitat d'autonomia, el valor de l'esforç i la responsabilitat, factors que són indispensables per aconseguir l'èxit educatiu.
Per realitzar un bon seguiment i acompanyament escolar és necessari que la família i l'escola treballeu conjuntament, amb coherència i coordinació, de manera que allò que es diu a l'escola ho reforceu des de casa, i a l'inrevés. D'aquesta manera, família i escola treballareu amb un objectiu comú.
En general, per fer un seguiment escolar adequat dels vostres fills i treballar per aconseguir l'èxit escolar és convenient que:
 • Tingueu una bona comunicació amb el centre educatiu i actueu de manera coherent i coordinada.
 • Disposeu d'un lloc per estudiar a casa que reuneixi unes condicions mínimes: espai ben il·luminat, sense sorolls ni objectes que els puguin distreure. També poden ser molt útils espais públics com les biblioteques o els punts de trobada municipal per a joves.
 • Ajudeu els vostres fills a marcar-se objectius clars a curt, mitjà i llarg termini, i a planificar-se per aconseguir-los.
 • Superviseu les tasques escolars que han de realitzar a casa i marqueu horaris i rutines perquè facin cada dia els deures.
 • Sigueu exigents amb les seves responsabilitats escolars diàries i, si cal, marqueu normes per aconseguir-ho.
 • Valoreu l'esforç, la constància, la dedicació i el progrés dels vostres fills en les tasques diàries.
 • Apliqueu en les tasques diàries de casa els aprenentatges que es fan a l'escola.
 • Us interesseu per quins treballs estan fent, les sortides que tenen, els exàmens previstos, els resultats que estan obtenint, les dificultats amb què es troben; així donaran més valor a allò que fan a l'escola.
 • Us interesseu per les seves relacions amb els companys de classe, professors i monitors de menjador.
 • Els feu reflexionar sobre la necessitat de tenir una actitud positiva a l'aula i davant dels aprenentatges.
 • Els feu pensar en la importància de la tasca dels mestres i professors, i en reconegueu l'autoritat.
 • Poseu llibres al seu abast i els ajudeu a planificar un temps per gaudir de la lectura.

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/seguiment-acompanyament-escolar-casa/